Biuletyn z informacjami o DXpedycjach


Redakcja biuletynu: Jacek SP5OXJ, Tomek SP5UAF, Marek SQ5BPM

Witamy z DX Serwisie...

Biuletyn DX Serwis jest regularnie wydawany od połowy 1997 roku. Jednak już przed tym terminem pojawiły się pierwsze biuletyny, jeszcze nie oznaczone kolejnymi numerami. Przez wiele lat biuletyn funkcjonował tylko w wersji HTML. Później przez wiele lat jako biuletyn HTML dostępny na stronie WWW i jednocześnie rozsyłany w postaci tekstowej via e-mail. Obecnie biuletyn publikujemy tylko w postaci PDF - w takiej formie jest rozsyłany do osób, zapisanych na listę dystrybucyjną. W tej chwili trwają także prace nad uruchomieniem i udostępnieniem archiwalnych wydań biuletynu.

Biuletyn jest przygotowywany i rozsyłany z częstotoliwością dwóch lub trzech wydań w miesiącu. Zamieszczane w DX Serwisie informacje są przełożoną na język polski kompilacją wiadomości z różnych dostępnych w internecie biuletynów oraz informacji z list dyskusyjnych o tematyce DX. Niektóre wiadomości trafiają do nas także bezpośrednio od uczestników DXpedycji.

Korzystanie z Listy Dystrybucyjnej DX Serwis jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Jest to lista dystrybucyjna, co oznacza, że wysyłanie wiadomości jest dostępne tylko dla jej administratorów. Pozostali zapisani mogą jedynie odbierać wiadomości. Celem listy nie jest stowrzenie kolejnego forum dyskusyjnego, ale stworzenie możliwości rozsyłania zainteresowanym kolejnych biuletynów z informacjami o DXpedycjach.


Sposób zapisywania na listę dystrybucyjną DX Serwis.

Aby zapisać się na Listę Dystrybucyjną DX Serwisu, należy wejść na stronę internetową pod adresem: http://www.dxserwis.info/mailman/listinfo/dxnews_dxserwis.info i wypełnić pola formularza wymienione w sekcji Subskrypcja listy DXnews. Są to następujące pola:

  • Adres email - adres na który będą wysyłane biuletyny
  • Znak i imię - pole jest opcjonalne, ale będziemy wdzięczni za wpisania w tym polu znaku lub znaku i imienia.
  • Hasło - hasło dostępu do administrowania osobistymi ustawieniami listy (opcje administracyjne pozwalają np. na zmianę hasła itp.)
  • Potwierdź hasło - ponowne podanie (potwierdzenie) hasła w celu jego weryfikacji
  • W jakim języku chcesz komunikowć się z systemem - domyślnie jest ustawiony język polski (Polish)
  • Czy chcesz dostawać listy tylko raz dziennie w formie paczki - domyślnie jest ustawiony parametr Nie i tak należy pozostawić. Biuletyn jest rozsyłany zwykle raz na 1 - 2 tygodnie, więc ustawianie tej opcji w inny sposób jest niepotrzebne.

Po wypełnieniu formularza należy przesłać podane informacje używając przycisku [Subscribe/Zapisz]. Po wciśnięciu tego przycisku na podany adres email zostanie przesłana automatyczna informacja z prośbą o potwierdzenie zapisania na listę.

W informacji tej będzie podany m.in. odnośnik, w który należy kliknąć, aby potwierdzić zapisanie się na listę. Należy kliknąć w podany odnośnik, aby zakończyć proces zapisywania na listę. Po kliknięciu w podany odnośnik zostanie wyświetlona strona WWW, na której należy kliknąć w przycisk [Subscribe do list DXnews], aby zakończyć proces zapisywania na listę wysyłkową.

Uwaga: mimo informacji podanych w przesłanej przez automat pocztowy wiadomości, nie jest możliwe potwierdzenie zapisania na listę poprzez wysłanie wiadomości na adres dxnews_request@dxserwis.info (adres ten jest podany w wiadomości potwierdzającej). Ten sposób obecnie nie działa. Potwierdzenie zapisania jest możliwe tylko poprzez kliknięcie w odnośnik.

Informacje dodatkowe: Interfejs systemu obsługującego listę wysyłkową nie jest do końca spolszczony, ale mamy nadzieję, że jego obsługa nie sprawi zbyt wielu problemów. Lista dystrybucyjna DX Serwis jest przeznaczona tylko do rozsyłania naszego biuletynu. Wysyłanie wiadomości jest możliwe tylko dla redaktorów DX Serwisu (nie jest to lista dyskusyjna, wiadomości od innych osób są automatycznie blokowane). Zatem zapisanie na listę dystrybucyjną na pewno nie spowoduje nadmiernego przyrostu wiadomości w waszych skrzynkach pocztowych.

W razie pytan lub wątpliwości prosimy o kontakt z Tomkiem SP5UAF ()


Harcerski Klub Łączności "Termistorek" SP5ZCC
Redakcja DX Serwisu: Jacek SP5OXJ, Tomek SP5UAF